logopeda Poznań

Jestem absolwentką filologii polskiej Uniwersytetu im. A. Mickiewicza, studiowałam dwie specjalności: nauczycielską oraz dziennikarską.

Od kilku lat pracuję jako

logopeda

w placówkach przedszkolnych i szkolnych. Prowadzę również prywatną praktykę logopedyczną .

Praca z dziećmi jako

logopeda

, choć niesie ze sobą trudności, sprawia mi ogromną radość, szczególnie wtedy, gdy na twarzy małego pacjenta pojawia się uśmiech z osiąganych sukcesów.

Pragnę by terapia logopedyczna nie kojarzyła się dzieciom ze żmudną pracą lecz była odkrywaniem prawidłowej wymowy poprzez naukę i wesołą zabawę.

Bliskie jest mi holistyczne podejœcie do pacjenta, dlatego istotna jest dla mnie współpraca ze specjalistami takimi jak: psychologowie, fizjoterapeuci, terapeuci SI, którzy w dużym stopniu przyczyniają się do efektywnoœci terapii logopedycznej. Podczas diagnozy logopedycznej biorę pod uwagę wiele czynników, które mogły mieć wpływ na powstanie danej wady wymowy. Dlatego bardzo ważne jest by indywidualny plan terapii zakładał najpierw usunięcie przyczyny wady, a w dalszym postępowaniu wywoływanie prawidłowych głosek oraz ich utrwalanie.

Metodę pracy dobieram zawsze do konkretnego pacjenta, czesto jest tak, że korzystam z wielu metod. Doœwiadczenie mnie nauczyło, że to co jest skuteczne w przypadku jednego dziecka , może w ogóle nie dawać efektu podczas pracy z innym dzieckiem. W przypadku każdego mojego pacjenta terapia logopedyczna zawiera elementy stymulacji lewej i prawej półkuli mózgu. Jest to bardzo ważny element terapii szczególnie dla dzieci z opóŸnionym rozwojem mowy, które, jak wynika z badań, są dziećmi z ryzyka dysleksji.

Udział w programach TV:

Kursy i szkolenia:

 • 6 - 7.05. 2017 "Diagnoza i terapia zaburzeń rozwoju mowy u dzieci chorych neurologicznie" prof. UMCS dr hab. Jolanta Panasiuk
 • 29. - 30. 04. 2017 "Strategiczna metoda usprawniania realizacji fonemów" prof. UŒ dr hab. Danuta Pluta- Wojciechowska
 • 18- 19.02. 2017 "Dyslalia ankyloglosyjna - o krótkim wędzidełku języka, wadliwej wymowie i skutecznoœci terapii" dr hab. Barbara Ostapiuk
 • 14.01.2017 "Fizjologiczna metoda terapii zaburzeń ustnej fazy połykania i oddychania w dyslalii obwodowej funkcjonalnej" prof. UŒ dr hab. Danuta Pluta - Wojciechowska
 • 20 - 21.11.2016 "Wykorzystanie elementów metody verbo-tonalnej w terapii dzieci z zaburzeniami w komunikacji językowej cz. 1" Dr n. hum. Anna Prożych
 • 23.04.2016 " Usprawnianie motoryki małej z wykorzystaniem terapii ręki" Bogna Mikołajczak
 • 23.04.2016 "Diagnoza i terapia ryzyka dysleksji dzieci w wieku przedszkolnym" dr Justyna Leszka
 • 23.04.2016 "Zastosowanie gestów artykulacyjnych w terapii logopedycznej" dr Justyna Leszka
 • 23.04.2016 "Moje sylabki - nauka czytania metodą symultaniczno - sekwencyjną" dr Justyna Leszka
 • 11.04.2016 "Stymulacja mechanizmów lewopółkulowych - usprawnianie pracy lewej półkuli mózgu". prof.UP dr hab. Marta Korendo
 • 04.-05.06.2016 "Metoda SI we wspomaganiu rozwoju mowy u dzieci z całoœciowymi zaburzeniami rozwoju" mgr Bożena Odowska - Szlachcic
 • 2013 -2015 Studia Podyplomowe w zakresie NEUROLOGOPEDII
 • 09.02.2013 Ogólnopolska Konferencja Logopedyczna "Rozumiem-Mówię-Poznaję Œwiat" Terapia zaburzeń językowych u dzieci w wieku od 0-5 lat
 • 5.10.2013 r. - " Kompleksowa rehabilitacja osób po laryngektomii" prowadząca dr Hanna Owczarzak
 • 20.10.2012 r. Wczesna diagnoza i stymulacja logopedyczna - mgr Mirosława Rządzka
 • 29.09.2012 r. - Ogólnopolska Konferencja Naukowo – Szkoleniowa : „ II Forum Autyzmu – Diagnoza to zaledwie początek – o potrzebie systemowych rozwiązań terapeutycznych, edukacyjnych i społecznych dla dzieci z autyzmem”
 • 2.04.2012 r. - „Skuteczne metody pracy z dzieckiem z wadą wymowy" - dr Iwona Michalak - Widera
 • 28.04.2010 r. - „Metoda wstępnej stymulacji logopedycznej w terapii dziecka ryzyka dysleksji"
 • 2.04.2012 r. - „Skuteczne metody pracy z dzieckiem z wadą wymowy" - dr Iwona Michalak - Widera
 • 29.09.2012 r. - Ogólnopolska Konferencja Naukowo – Szkoleniowa : „ II Forum Autyzmu – Diagnoza to zaledwie początek – o potrzebie systemowych rozwiązań terapeutycznych, edukacyjnych i społecznych dla dzieci z autyzmem”
 • 20.10.2012 r. Wczesna diagnoza i stymulacja logopedyczna - mgr Mirosława Rządzka
 • 5.10.2013 r. - Mutyzm wybiórczy - problem logo czy psycho? prowadzący mgr Barbara Ołdakowska- Żyłka
 • 5.10.2013 r. - " Kompleksowa rehabilitacja osób po laryngektomii" prowadząca dr Hanna Owczarzak

Warsztaty:

 • „Terapia neurobiologiczna dzieci z autyzmem w praktyce” – Katarzyna Sedivy
 • „Trening Umiejętności Społecznych w kontekście radzenia sobie z sytuacjami szkolnymi” – Ewa Łukomska
 • „Alternatywne metody pracy nad komunikacją dziecka z autyzmem” – Centrum Terapii Promitis
 • „Formułowanie Indywidualnych Programów Edukacyjno- Terapeutycznych dla dzieci z autyzmem” – dr Justyna Leszka

Certyfikaty: