Logopedia - nauka o kształtowaniu właściwej mowy w okresie jej rozwoju i jej doskonaleniu w późniejszym okresie ( logopedia ogólna), a także o usuwaniu różnego rodzaju wad: wady mowy i zaburzenia mowy (logopedia specjalna). Obecnie obowiązujące definicje logopedii mówią, że jest ona nauką o kształtowaniu prawidłowej mowy , usuwaniu wady mowy oraz nauczaniu mowy w przypadku jej braku lub utraty.
Obejmuje też oddziaływanie na psychikę w celu wytworzenia właściwego stosunku do wady mowy i zapobiegania ujemnemu jej wpływowi na kontakty interpersonalne oraz kształtowanie osobowości. Logopedia zajmuje się etiologią i patogenezą zaburzenia mowy , ich rozpoznawaniem, zapobieganiem oraz usuwaniem.
Logopeda interesuje się wychowaniem pod względem mowy, czuwaniem nad jej rozwojem (wady mowy) i doskonaleniem oraz ewentualną poprawą, gdy odchyla się ona od normy.