logopeda Poznań - zajęcia uczniów z logopedą

Większość pierwszoklasistów miała już z pewnością kontakt z logopedą w klasie zerowej lub w przedszkolu. Jeśli jednak nigdy wcześniej dziecko nie zostało zbadane logopedycznie warto zasięgnąć rady specjalisty w celu wykluczenia wad wymowy. Rodzice powinni wiedzieć, że wszelkie nieprawidłowości mowy powodują błędy w pisaniu, trudności w czytaniu

Celem intensywnego przygotowania dziecka do szkoły jest m.in. skupienie się nad ostatnim etapem kształtowania się mowy tak by była ona dojrzała kiedy dziecko wstąpi w progi szkolne. Chodzi tu o bogaty zasób słów, logiczną, składniową i gramatyczną formę wypowiedzi ale też o czystą i wyraźną wymowę.

Szczególną uwagę należy zwrócić na:
- Budowę i sprawność narządów mowy ( język, wargi, zęby, żuchwa, podniebienie miękkie i twarde )
- Czynności fizjologiczne w obrębie jamy ustnej ( gryzienie, żucie, połykanie).
- Tempo mowy (normalne, zwolnione, szybkie).
- Oddychanie ( w jaki sposób oddycha, ustami czy nosem, czy oddech jest płytki, niepełny, czy głęboki, harmonijny, ile trwa faza wdechu i wydechu).
- Płynność mowy ( czy powtarza, sylaby, wyrazy, zdania, czy nie zacina przed rozpoczęciem zdania ).
- Prozodia mowy ( akcent, rytm, melodia).
- Słuch ( mowa i szept; szept słyszany z odległości co najmniej 6 metrów) .
- Słuch fonematyczny (umiejętność rozróżniania dźwięków; wyodrębnianie z potoku mowy - wyrazów, w wyrazach - sylab, w sylabach - głosek, a także kolejność głosek w wyrazie.
- Rozumienie mowy ( znaczenie wyrazów, zdań, poleceń, form fleksyjnych, form wyrażających stosunki przestrzenne, rozpoznawanie zdań nielogicznych oraz podobnych).
- Nadawanie mowy (powtarzanie samogłosek, spółgłosek, sylab, wyrazów, zestawień, zdań, mowa spontaniczna).
a) Fonetyka (zasób dźwięków)
b) Leksyka (zasób słownictwa czynnego)
c) Gramatyka (budowa zdań, stosowanie prawidłowych form fleksyjnych)
d) Ekspresja (prozodia mowy, tempo, płynność).

Jeżeli masz jakieś pytania, logopeda udzieli Ci odpowiedzi.